BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

Betahem d.o.o.

Proizvodnja

· kozmetičkih preparata

· laboratorijskih hemikalija

Trgovina

· sirovina za hemijsku industriju

· filter papira

· laboratorijskog stakla

Usluge

· prevoza opasnih i zapaljivih hemikalija

· uvoz za treća lica

· prepakivanje

· snabdevanje kozmetičkih salona

Zaintresovani smo za sa saradnju sa inostranim firmama

(distribucija i zastupništvo)

 

 

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.rs